:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้่อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 27 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้่อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file

purchases_file_72_2023_1_6_746283.pdf