:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสกคูณ-กุดจิก หมู่ที่ 2 บ้านโสกคูณ

วันที่ลงประกาศ: 19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_119_59_47_643.pdf