:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ที่ 95/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562

22 ก.ค. 2562

รายละเอียด:

คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ที่ 95/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_7_2023_1_5_390736.pdf