:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

30 ต.ค. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_14_2023_1_5_483171.pdf