:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ติดต่อเรา

 

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง 
เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ : 042-398226
โทรสาร (FAX) : 042-398227
E-mail : info@huaikoeng.go.th , huaikoeng@hotmail.com
Website : www.huaikoeng.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

สำนักปลัด                                                  ต่อ 1511
กองสาธารณสุขฯ + กองสวัสดิการสังคม     ต่อ 1512
กองคลัง                                                       ต่อ 1513
งานทะเบียนราษฎร                                     ต่อ 1514
กองช่าง                                                       ต่อ 1518
กองการศึกษา                                             ต่อ 1519
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                                   ต่อ 1520
ห้องปลัดเทศบาล                                        ต่อ 1516
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                ต่อ 1517
แจ้งเหตุฉุกเฉิน                                           ต่อ 1515

 

แผนที่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น