:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: อบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อจ้างคนทำความสะอาดในชุมขน ในทางตรงกันข้าม 2567

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

13/9/66 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อจ้างคนทำความสะอาดในชุมขน ในทางตรงกันข้าม 2567 ภายใต้โครงการบริหารจัดการมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยมีแกนนำรักษาความสะอาดในชุมชนเจ้าร่วม จำนวน 90 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร