:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล (ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ) โดยมีผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร