:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ทต.ห้วยเกิ้งดำเนินการภารกิจพ่นหมอกควัน

25 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

นายธงชัย รัตวร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ทต.ห้วยเกิ้ง ดำเนินการภารกิจพ่นหมอกควัน วันที่25/5/66 หมู่ 2และ 5 เสร็จเรียบร้อยค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร