:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: โครงการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน

24 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การออกกำลังกายแบบบาสโลบ และ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกฯลฯ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร