:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 042-398226 โทรสาร : 042-398227

ชื่อ: ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ มือเท้าปาก ณ บริเวณศูนย์อนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ

23 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ได้รับมอบหมายจากนายธงชัย รัตวร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง ให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ #มือเท้าปาก ณ บริเวณศูนย์อนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๑ โสกคูณ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร